Indholdsfortegnelse

Enneagrammet i erhvervslivet

Enneagrammet som toolbox til moderne ledere

Enneagrammet er en af de stærkeste typologiske og psykologiske modeller til forståelse og integration af personlig og autentisk ledelsesstil, til udvikling af medarbejdernes individuelle kompetencer og kollektive evne til samarbejde og trivsel.

Enneagrammet fortæller os ikke kun hvorfor vi gør som vi gør, det giver også stærke værktøjer til gensidig forståelse af menneskelige dynamikker, adfærd og behov, uanset hvor i organisationen du måtte befinde dig. Og så opnår du et stort og smidigt ordforråd til at styrke din kommunikation og evne til at tale til alle dele af teamet og virksomheden.

Anvendelsen af Enneagrammet i erhvervslivet er stødt stigende, blandt andet fordi Enneagrammet er et værktøj med stor diversitet, som kan implementeres fra forskellige vinkler og med forskellige målsætninger for både ledelse og team.

Ledelses gevinster

 • Forståelse og udvikling af din personlige ledelsesstil
 • Hvad er dine styrker og personlige kompetencer
 • Hvordan kommer du til at stå i vejen for dig selv
 • Hvad er dine personlige faldgruber og udfordringer
 • Stærkere tydelighed og autenticitet
 • Udvikling af iboende potentialer og ressourcer
 • Forståelse af dit indre drive og dine forventninger om at skabe meningsfuld ledelse

Team gevinster

 • Gensidig forståelse af forskelligheder
 • Respekt og accept af individualitet
 • Teamets fælles rolle og individuelle bidrag
 • Smidigere kommunikation og et fælles ordforråd
 • Imødekommelse og håndtering af interne konflikter
 • Mental sundhed og reduktion af oplevet stress
 • Styrkelse af individuelle kompetencer til alles fordel

Kontakt os

Kontakt os