Indholdsfortegnelse

Enneagram Practitioner

Det integrale Enneagram

Læren om Enneagrammet giver dig dybe indsigter i dig selv som menneske og i andre. Det åbner døren til at lave stærkt og lærende indre arbejde, skabe nye perspektiver som menneske og giver dig muligheden for at leve et langt mere bevidst og autentisk liv.

Og at leve autentisk er den eneste vej til at skabe reel mening i livet og de gerninger du er en del af. Hvad enten det er i dine relationer, som forælder, som leder af teams og grupper eller det er fundamentet i din karriere. Hele evnen til at skabe selvindsigt og udvikling i livet ligger i din evne til at være et bevidst menneske, hvor livet er din største læremester, og hvor vi træner at du kan integrere dine indsigter og udvikling i dit liv og din karriere.

Hvad er det integrale Enneagram?

Ingen mængde af viden kan skabe forandring med mindre det kan bruges og anvendes helt praktisk i livet, med mindre dine indsigter kan integreres i den måde, du lever livet på.

Derfor har vi designet denne uddannelse omkring til at have lige stort fokus på teori og praksis – det betyder, at samtidig med at du får nuanceret og dyb viden om Enneagrammet, så trænes du i at kunne integrere din læring i dit liv som helhed – og altid med dine personlige livsrammer som fokus og målestok. Vi kalder det for ”Det integrale Enneagram”

Hvem er denne uddannelse designet til?

Denne uddannelse er designet til dig, der gerne vil udvikle sig personligt. Dig der har opdaget, at det kræver nærvær og bevidsthed at leve det liv, du ønsker. Dig der ønsker at ændre på gamle unyttige vaner og i stedet skabe retning, udvikling af dine potentialer og styrke hele fundamentet i dit liv.

Uddannelsen er også til dig der er leder, som ønsker at kende og udvikle din lederstil. Den er til dig der er coach, som ønsker at etablere en endnu stærkere profil og arbejde med Enneagrammet som et coaching-værktøj. Den er til dig, der gerne vil forstå og skabe endnu smidigere nære relationer som forælder, kollega, ven og ægtefælle. Og til dig der ønsker at arbejde med din indre menneskelige udvikling og skabe et bredere livsperspektiv.

Hvad er mit udbytte?

Du får en dyb, nuanceret og sikker indlæring i Enneagrammet. Både det moderne Enneagram med de 9 typer og niveauerne for selvindsigt, og Enneagrammet som udviklingshjul. Du vil gennem masser af redskaber, personlige praksisser og øvelser få masser af selvindsigt og forståelse for hvorfor du gør som du gør, ligesom du vil få adgang til enorme indsigter omkring din udvikling og vækst som menneske.

Lige så vigtigt, så lærer du også på denne uddannelse at integrere og skabe forandring på alle platforme af dit liv, hvad enten det er dine relationer, din karriere, dit lederskab, dine personlige drømme og visioner. Uddannelsen afsluttes med en certificering, hvorefter du som bestået kursist kan kalde dig Integral Enneagram Practitioner.

Du vil få værktøjer til og indsigt i følgende:

 • Et dybt og nuanceret ordforråd om de 9 typer
 • Forståelse af hvorfor vi gør som vi gør, og hvordan vi på forskellig vis presses og stresse i hverdagen
 • Håndtering af pres og ubalance
 • Smidig og tydelig kommunikation
 • Konflikthåndtering og udvikling gennem kriser
 • Evnen til at leve et bevidst og vågent liv
 • Dine skjulte og uudnyttede potentialer og kompetencer
 • Forståelse af hvordan du bevæger dig fra at være fastlåst i gamle mønstre til at være fri og åben til at leve dit liv

Datoer 2022

 • Modul 1 – den 29. & 30. september 2022
 • Online session 1 – den 12. oktober 2022
 • Modul 2 – den 27. & 28. oktober 2022
 • Online session 2 – den 7. november 2022
 • Modul 3 – den 17. & 18. november 2022
 • Online session 3 – den 6. december 2022
 • Modul 4 – den 12. & 13. december 2022
 • Online session 4 – den 5. januar 2023
 • Modul 5 (certificering) – den 12. & 13. januar 2023

Denne Practitioner Uddannelse foregår i København

Indhold

Modul 1 – Den integrale teori som ramme om Enneagrammet

 • Typernes dybere frygte, kommunikation og adfærd
 • Typerne under pres og pilenes betydning
 • Typernes triggere og din respons
 • Enneagrammets historie og din plads i den
 • Personlig målsætning for uddannelsen
 • Værktøjer og øvelser til integration af din udvikling undervejs

Online session 1 

 • Typernes reaktion på og adfærd under pres
 • Indsigter og værktøjer til at opdage og håndtere pres

Modul 2 – Niveauerne for selvindsigt

 • Niveauerne for Selvindsigt
 • Typernes Wake-up-calls
 • Vingernes betydning for niveauerne
 • Typernes individuelle udviklingsveje og potentialer

Online session 2 

 • Hvad er instinkter og drifter, og hvordan hænger de sammen med din personligheds-psykologi
 • Hvad er betydningen af instinkterne for din adfærd

Modul 3 – De 3 menneskelige instinkter

 • De 3 instinkter, overlever, sexual og social
 • Instinkternes iboende intelligens og visdom
 • Dit primære, sekundære og blinde instinkt
 • Hvad er en undertype
 • Hvordan arbejder man med udvikling af de 3 instinkter

Online session 3 

 • Kommunikation og forståelse for forskellige perspektiver
 • Hvordan trigger typerne individuelt hinanden

Modul 4 – Tilknytningsmønstre og konflikthåndtering

 • Enneagrammet og objekt relationer
 • Hvad betyder frustration, tilknytning og afvisning
 • Konflikt-forståelse og -løsning
 • Hvordan håndterer eller afviser typerne konflikter
 • Værktøjer og indsigter til konflikthåndtering og smidig kommunikation

Online session 4 

 • Det originale Enneagram
 • Q & A

Modul 5 – Certificering og integration

 • Integration af din selvindsigt og Enneagramviden
 • Certificering og afslutning

Form og praktik

Fordi denne uddannelse er skabt med det integrale perspektiv for øje, så vil der være forskellige læringsformer – teori, selvrefleksion, bevægelse, meditation, øvelser, personlige praksisser, poesi og musik.

Uddannelsen er sammensat af fysiske 2-dages moduler samt 4 online sessioner. 2-dages modulerne afholdes fra kl. fra kl. 9:00 til kl. 16:30. og online sessionerne afholdes fra kl. 18:00 til kl. 20:30. På alle kursusdage serverer vi kaffe, te, vand, frokost og pause-forplejning.

Dertil knyttes du til en læringsgruppe med en personlig mentor. Din mentor og din læringsgruppe er her, hvor du i løbet af uddannelsen træner din viden og får støtte til alle de spørgsmål der måtte opstå undervejs. Din mentor er certificeret Enneagram Practitioner.

Din primære underviser er IEA Akkrediteret Enneagram-underviser Henriette Claydon

Prisen er kr. 29.995,- plus moms. Inklusiv i prisen er undervisnings-materialer, online sessioner, mentor-støtte og sparring undervejs.

Vi står altid til rådighed for at besvare dine spørgsmål til denne uddannelse og hvordan den kan skabe værdi for dig. Ring til os på telefon 49 49 19 49 eller skriv på mail info@henrietteclaydon.dk

Kontakt os

Kontakt os