Indholdsfortegnelse

Kommende Advanced
Classes 2023/2024

Her finder du en oversigt med tilmeldingslinks

“Enneagrammet & tilknytningsmønstre”

Tilknytningsmønstre er læren om, hvordan vi meget tidligt i livet grundlagde og oplevede relationen og tilknytningen til vores forældre. Det er emotionelle byggesten i vores personlighed, som vi bærer med os livet igennem, og som især har betydning i vores parforhold og måden vi er villige til at indgå i kærlighedsrelationer 

På denne Advanced Class vil du få indsigt i: 

 • Hvordan nogle typer har en tendens til at blive for længe i fx job og relationer
 • Hvordan nogle typer hellere afviser kærlighed end at tage imod
 • Hvordan nogle typer har svært ved at opleve tilfredshed
 • Hvorfor forståelsen af dit tilknytningsmønster er vigtigt i din selvudvikling

Dato er lørdag d. 15. april kl. 10:00-15:00, og denne Advanced Class afholdes online.

“Den forvirrede triade – typerne 3, 6, & 9”

I alle systemer er der undtagelser og dermed særlig læring. Dette gælder for Enneagram-typerne 3, 6, & 9. Disse 3 fine typer har en lang række fællestræk, ligesom de har specifikke perspektiver på verden, som adskiller dem fra de øvrige Enneagram-typer. Det er ikke blot vigtige indsigter for typerne selv, det indeholder også læring og udvikling til alle de andre typer. 

På denne Advanced Class vil du få indsigt i: 

 • Hvordan adskiller disse typer sig særligt fra de øvrige typer
 • Hvordan skaber disse typer bedst udvikling og transformation
 • Hvad kan disse typer lære os om tillid
 • Hvilke dybere indsigter og visdom gemmer sig bag denne treenighed 

Dato er lørdag d. 13. maj kl. 10:00-15:00, og denne Advanced Class afholdes online. 

“Enneagrammet og Traumer” – Fysisk fremmøde

I den moderne psykologi bliver det mere og mere klart, hvor stor betydning det har for udviklingen af vores personlighed og for vores livsbane, hvordan vi har formået at håndtere de kriser og traumer vi oplevede i barndommen. Traumet er ikke selve situationen, men derimod den efterfølgende emotionelle reaktion på oplevelsen, og langt de fleste af os har traumer – store som små – med i livsbagagen. 

På denne Advanced Class vil du få indsigt i: 

 • Hvordan kan traumer komme til udtryk emotionelt, mentalt og fysisk
 • Hvordan de 9 Enneagramtyper er sårbare i forhold til traume
 • De 9 typers unikke modstandsdygtighed til at overkomme traumer
 • Hvordan dine traumer kan blive til dit vigtigste bidrag til verden

Dato er lørdag d. 17. juni kl. 10:00-15:00. Denne Advanced Class afholdes med fysisk deltagelse i Valby, og der er begrænsede pladser.

“Enneagrammet og Spiritualitet”

Enneagrammets arbejde med spiritualitet går gennem typernes Holy Ideas, som beskriver de højere sandheder og de iboende livsperspektiver, som hver type indeholder, men som ikke kan opnås eller opleves, så længe vi identificerer os med vores type, vores ego og personlighed. At lære om og arbejde med spiritualitet handler om at kunne sætte dig udover dine tillærte mønstre, og i stedet træne din bevidsthed til at kunne leve et vågent liv. 

På denne Advanced Class vil du få indsigt i: 

 • De 9 Holy Ideas eller højere bevidstheder
 • De sande og iboende livsperspektiver, som alle typer indeholder
 • Hvordan du består af og er guidet af en naturlig spiritualitet
 • Et endnu dybere indblik i Enneagrammets universelle visdomme

Dato er lørdag d. 2. september kl. 10:00-15:00, og denne Advanced Class afholdes online. 

“Enneagrammet & Den indre Kritiker”

Vi har alle en indre kritiker, en indre observatør, en indre målestok eller et Super-Ego, som Freud kaldte det. Det er en iboende psykologisk kodning og del af din personlighed, som kommenterer på eller dømmer, hvornår du gør det godt nok, eller hvornår du ikke gør det godt nok. Hos nogle typer er den indre kritiker tydelig og hård, hos andre manifesterer den sig som utålmodighed, frygt eller sågar optimisme. Uanset, så fodrer den dig med hæmmende overbevisninger, som fastholder dig i gamle og måske unyttige mønstre

På denne Advanced Class vil du få indsigt i:

 • De 9 typers unikke indre kritiker-beskeder
 • Hvilke indre konflikter eller restriktive mønstre skaber din indre kritiker 
 • Hvordan din relation til din indre kritiker hænger sammen med dit selvværd
 • Hvordan det er gennem indsigt og forståelse af disse dybe psykologiske mønstre, at du finder frigørelse fra din indre spændetrøje

Dato er lørdag d. 7. oktober kl. 10:00-15:00, og denne Advanced Class afholdes online. 

“Enneagrammets Spirituelle helterejse” – Fysisk fremmøde

Det originale Enneagram handler ikke om typer, men derimod om rejsen mod bevidsthed og et vågent liv. Symbolet beskriver den spirituelle og universelle helterejse gennem naturlige udviklingsprocesser og chok-points på tværs af typer, og inviterer til dybt eksperimentelt indsigts-arbejde. 

På denne Advanced Class vil du få indsigt i: 

 • De 6 spirituelle stationer og 3 chok-points
 • Mødet med de udfordringer, kriser og nedbrydelse, som er essentielle for den personlige udvikling
 • Praksisser og indsigter på de forskellige dele af rejsen
 • Hvad arbejdet med bevidsthed egentlig handler om og fører til

Dato er lørdag d. 25. november 2023 kl. 10:00-15:00. Denne Advanced Class afholdes fysisk i Valby, og der er begrænsede pladser. 

“Find dit personlige ”Hvorfor” til 2024″

Vi har alle et unikt bidrag at give til verden, og vi har en helt særlig måde at gøre det på. Det kaldes i moderne termer for dig ”hvorfor”. Tydeliggørelsen af dit hvorfor skaber retning i livet, men det kan være svært at sætte præcise ord på. Netop dét vil vi bruge denne Advanced Nytårs Class på at åbne op for, så du kan sætte de rette intentioner for det kommende år. 

På denne Advanced Class vil du få indsigt i: 

 • Hvad er et ”hvorfor”
 • Hvordan finder du dit hvorfor, og hvordan sætter du det i værk
 • Hvordan dit hvorfor hænger uløseligt sammen med oplevelsen af mening i livet

Dato er lørdag d. 30. december kl. 10:00-15:00, og denne Advanced Class afholdes online. 

 

“Vrede”

Lørdag 3. februar 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Skam”

Lørdag 2. marts 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Bekymring”

Lørdag 13. april 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Instinkter og Parforhold”

Lørdag 25. maj 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Det Vågne Hjerte” – Fysisk fremmøde

Lørdag 22. juni 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Niveauerne for selvindsigt” 

Lørdag 31. august 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Sårbarhed”

Lørdag 28. september 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Enneagrammet og Ledelse” 

Lørdag 26. oktober 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Quiet Mind” – Fysisk fremmøde

Lørdag 23. november 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link

“Taknemmelighed” 

Lørdag 28. december 2024 kl. 10:00-15:00
Beskrivelse

Link