Indholdsfortegnelse

Kommende Advanced Workshops 2023/2024

Herunder finder du en oversigt over vores planlagte Advanced workshops. Hold øje med siden, vi tilføjer løbende nye spændende workshops.

“Enneagrammet og Traumer” – Fysisk fremmøde

I den moderne psykologi bliver det mere og mere klart, hvor stor betydning det har for udviklingen af vores personlighed og for vores livsbane, hvordan vi har formået at håndtere de kriser og traumer vi oplevede i barndommen. Traumet er ikke selve situationen, men derimod den efterfølgende emotionelle reaktion på oplevelsen, og langt de fleste af os har traumer – store som små – med i livsbagagen. 

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • Hvordan kan traumer komme til udtryk emotionelt, mentalt og fysisk
 • Hvordan de 9 Enneagramtyper er sårbare i forhold til traume
 • De 9 typers unikke modstandsdygtighed til at overkomme traumer
 • Hvordan dine traumer kan blive til dit vigtigste bidrag til verden

Dato er lørdag d. 17. juni kl. 10:00-15:00. Denne Advanced workshop afholdes med fysisk deltagelse i Valby, og der er begrænsede pladser.

“Enneagrammet og Spiritualitet”

Enneagrammets arbejde med spiritualitet går gennem typernes Holy Ideas, som beskriver de højere sandheder og de iboende livsperspektiver, som hver type indeholder, men som ikke kan opnås eller opleves, så længe vi identificerer os med vores type, vores ego og personlighed. At lære om og arbejde med spiritualitet handler om at kunne sætte dig udover dine tillærte mønstre, og i stedet træne din bevidsthed til at kunne leve et vågent liv. 

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • De 9 Holy Ideas eller højere bevidstheder
 • De sande og iboende livsperspektiver, som alle typer indeholder
 • Hvordan du består af og er guidet af en naturlig spiritualitet
 • Et endnu dybere indblik i Enneagrammets universelle visdomme

Dato er lørdag d. 2. september kl. 10:00-15:00, og denne Advanced workshop afholdes online. 

“Enneagrammet & Den indre Kritiker”

Vi har alle en indre kritiker, en indre observatør, en indre målestok eller et Super-Ego, som Freud kaldte det. Det er en iboende psykologisk kodning og del af din personlighed, som kommenterer på eller dømmer, hvornår du gør det godt nok, eller hvornår du ikke gør det godt nok. Hos nogle typer er den indre kritiker tydelig og hård, hos andre manifesterer den sig som utålmodighed, frygt eller sågar optimisme. Uanset, så fodrer den dig med hæmmende overbevisninger, som fastholder dig i gamle og måske unyttige mønstre

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i:

 • De 9 typers unikke indre kritiker-beskeder
 • Hvilke indre konflikter eller restriktive mønstre skaber din indre kritiker 
 • Hvordan din relation til din indre kritiker hænger sammen med dit selvværd
 • Hvordan det er gennem indsigt og forståelse af disse dybe psykologiske mønstre, at du finder frigørelse fra din indre spændetrøje

Dato er lørdag d. 7. oktober kl. 10:00-15:00, og denne Advanced workshop afholdes online. 

“Enneagrammets Spirituelle helterejse” – Fysisk fremmøde

Det originale Enneagram handler ikke om typer, men derimod om rejsen mod bevidsthed og et vågent liv. Symbolet beskriver den spirituelle og universelle helterejse gennem naturlige udviklingsprocesser og chok-points på tværs af typer, og inviterer til dybt eksperimentelt indsigts-arbejde. 

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • De 6 spirituelle stationer og 3 chok-points
 • Mødet med de udfordringer, kriser og nedbrydelse, som er essentielle for den personlige udvikling
 • Praksisser og indsigter på de forskellige dele af rejsen
 • Hvad arbejdet med bevidsthed egentlig handler om og fører til

Dato er lørdag d. 25. november 2023 kl. 10:00-15:00. Denne Advanced workshop afholdes fysisk i Valby, og der er begrænsede pladser. 

“Find dit personlige ”Hvorfor” til 2024″

Vi har alle et unikt bidrag at give til verden, og vi har en helt særlig måde at gøre det på. Det kaldes i moderne termer for dig ”hvorfor”. Tydeliggørelsen af dit hvorfor skaber retning i livet, men det kan være svært at sætte præcise ord på. Netop dét vil vi bruge denne Advanced Nytårs Class på at åbne op for, så du kan sætte de rette intentioner for det kommende år. 

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • Hvad er et ”hvorfor”
 • Hvordan finder du dit hvorfor, og hvordan sætter du det i værk
 • Hvordan dit hvorfor hænger uløseligt sammen med oplevelsen af mening i livet

Dato er lørdag d. 30. december kl. 10:00-15:00, og denne Advanced workshop afholdes online.

“Det emotionelle tema Vrede”

Universelt er der en forståelse af, at den menneskelige natur er splittet. At der er dele af os, som er forvrængede eller blokerede, og disse dele fylder personligheden ud. I Enneagrammet bruger vi triaderne til at beskrive, hvordan personligheden i de respektive typer splitter os fra vores sande natur, og viser dermed vejen tilbage til dig selv, tilbage til din essentielle natur. I denne serie af 3 tager vi udgangspunkt i De 3 Centre, også kaldet Basis Triaden – krop, hjerte og hoved – og de emotionelle temaer, som ubalancen kommer til udtryk gennem.

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • Hvad er vrede, hvordan kommer den til udtryk og hvad har den med kropstriaden at gøre
 • Hvor og hvordan har den kropslige og intuitive intelligens skabt blokeringer for typerne 8, 9 og 1
 • Hvordan vrede ofte er en paraply-følelse, der dækker over andre og måske vigtigere følelser
 • At uanset type, så er balance i centrene en del af din udvikling – også temaet vrede

Dato er lørdag d. 3. februar 2024 kl. 10:00-15:00, og denne Advanced workshop afholdes online. 

“Det emotionelle tema Skam”

Universelt er der en forståelse af, at den menneskelige natur er splittet. At der er dele af os, som er forvrængede eller blokerede, og disse dele fylder personligheden ud. I Enneagrammet bruger vi triaderne til at beskrive, hvordan personligheden i de respektive typer splitter os fra vores sande natur, og viser dermed vejen tilbage til dig selv, tilbage til din essentielle natur. I denne serie af 3 tager vi udgangspunkt i De 3 Centre, også kaldet Basis Triaden – krop, hjerte og hoved – og de emotionelle temaer, som ubalancen kommer til udtryk gennem.

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • Hvad er skam, hvor kommer den fra og hvad har den med hjerte-triaden at gøre
 • Hvor og hvordan har den emotionelle intelligens skabt blokeringer for typerne 2, 3 og 4
 • Hvordan skam kommer til udtryk gennem fx perfektionisme, kontrol, arrogance, selvkritik
 • At uanset type, så er balance i centrene en del af din udvikling – også temaet skam

Dato er lørdag d. 2. marts 2024 kl. 10:00-15:00, og denne Advanced workshop afholdes online. 

“Det emotionelle tema Bekymring”

Universelt er der en forståelse af, at den menneskelige natur er splittet. At der er dele af os, som er forvrængede eller blokerede, og disse dele fylder personligheden ud. I Enneagrammet bruger vi triaderne til at beskrive, hvordan personligheden i de respektive typer splitter os fra vores sande natur, og viser dermed vejen tilbage til dig selv, tilbage til din essentielle natur. I denne serie af 3 tager vi udgangspunkt i De 3 Centre, også kaldet Basis Triaden – krop, hjerte og hoved – og de emotionelle temaer, som ubalancen kommer til udtryk gennem.

På denne Advanced workshop vil du få indsigt i: 

 • Hvordan frygt, bekymring og angst er universelle følelser, og dermed ikke personlige 
 • Hvor og hvordan har den rationelle intelligens skabt blokeringer for typerne 5, 6 og 7
 • Hvordan kommer angst til udtryk, og hvad er den ofte et udtryk for 
 • At uanset type, så er balance i centrene en del af din udvikling – også temaet angst

Dato er lørdag d. 13. april 2024 kl. 10:00-15:00, og denne Advanced workshop afholdes online. 

“Instinkter og parforhold”

Du har sikkert allerede opdaget, hvor stor indflydelse de 3 instinkter har på dit liv. Du har givetvis også opdaget, hvordan instinkterne kan skabe udfordringer og problemer i livet, og faktisk især i vores nære relationer. Teorien fortæller os, at de smidigste parforhold har samme primære instinkt, men teorien beskriver også hvilke faldgruber, der er i denne sammensætning, ligesom de knaster og manglende forståelse vi oplever, når vi ikke deler primært instinkt.

På denne Advanced Class vil du få indsigt i:

 • Hvorfor De 3 instinkter kaldes Enneagrammets kærlighedssprog
 • Hvilke uudtalte forventninger, der ligger i vores primære instinkt
 • Hvordan vi kan komme til at skabe distance i parforholdet, trods gode intentioner
 • Hvordan lærer vi at tale samme kærlighedssprog uanset instinkt

Dato er lørdag d. 25. maj 2024 kl. 10:00-15:00, og denne Advanced Class afholdes online. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

Klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 14% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Klippekort PRO

Et PRO klippekort er for dig, der gerne vil lave et fuldt commitment til den kontinuitet som selvudvikling kalder på. Det er for dig, der gerne vil have det hele serveret, så det eneste du skal bekymre dig om, er at lave dit eget indre benarbejde. Klippekort PRO er en engangsbetaling og gyldigt 1 år fra købsdato.

Med et klippekort PRO får du:

 • Opfølgende mail
 • Adgang til optagelser af dine 5 valgte workshops, så du kan se eller gense det hele i dit eget tempo
 • Praksiskatalog, som er et overblik over en række udvalgte praksisser, hvordan man laver dem og hvordan de kan støtte dig i din udvikling.
 • Enneagram Akademiets officielle stempel som “Aktiv Enneagram Praktiserende” til brug på f.eks. din hjemmeside, din LinkedIn profil, email signatur o.a. Dette modtager du efter gennemførelse af dine 5 valgte workshops.

Enneagrammet Advanced - Klippekort

Med vores klippekortsordning får du adgang til 5 Advanced workshops. Det er helt valgfrit, hvilke workshops du vil deltage på, og du tilmelder dig med din personlige klippekortskode, som du får tilsendt ved køb af kortet. Klippekortet gælder til både vores online workshops og ved fysisk fremmøde.

Når du har købt et klippekort, modtager du en mail som indeholder din personlige klippekort-kode. E-mailen indeholder også en udførlig vejledning i hvordan du tilmelder dig med dit klippekort.

Klippekortet er personligt og må kun bruges af dig. Det er gyldigt 1 år fra købsdato.

Enneagrammet Advanced

Vælg hvilket modul du ønsker at tilmelde dig

 • “Spiritualitet”  – Lørdag d. 18. marts 2023 kl. 9:30-15:00

 • “Spiritualitet”  – Lørdag d. 18. marts 2023 kl. 9:30-15:00

BLIV ENNEAGRAM EXPLORER

Følg med os dybere ind i Enneagrammet

I Explorers-fællesskabet dykker vi ned og udforsker indsigter, emner, visdom, aktuelle debatter og nyheder fra Enneagrammets verden. Kom med til webinars og live sessions, og få først-til-kursus privilegier og Explorer-rabatter. Helt gratis!

Læs mere om ”Enneagram Explorers”