Indholdsfortegnelse

Type 5

UNDERSØGEREN
SPECIALISTEN
OBSERVATØREN
IKONOKLAST
PROBLEM-LØSEREN
VISIONÆR
ANALYTIKEREN
KYNIKEREN

Basal frygt

– at være inkompetent, at være unyttig. At være hjælpeløs eller overvældet

Basalt ønske

– at være kompetent, dygtig og nyttig

Indre budskab

– ”du er god eller i orden, hvis du behersker noget”

Er i stand til

 • Fokusere og koncentrere dig.
 • Tilsidesætte dig selv og dine behov og være objektiv, følelsesfri og nøgtern.
 • Nytænke og se verden på en helt ny måde
 • Abstraktion og kreativitet
 • Være visionær

Under pres er der udfordringer med

 • Deltagelse i verden omkring mig
 • At se ting simpelt, ikke komplekst
 • At forstå mine følelser og udtrykke dem
 • Distanceret og distræt
 • Relationer til andre mennesker
 • Arrogance

Sådan opfatter jeg mig selv

 • Klog
 • Vis
 • Indsigtsfuld
 • Specialiseret
 • Observerende
 • Tænkende
 • Analyserende
 • Mørk
 • Eftertænksom

Sådan er jeg ikke

 • Dum
 • Inkompetent
 • Overfølsom
 • Naiv
 • Fattesvag
 • Ubrugelig
 • Krævende

Andre kan opleve mig sådan under pres

 • Arrogant
 • Følelseskold
 • Nøgtern
 • Belærende
 • Virkelighedsfjern
 • Nørdet
 • Umenneskelig
 • Maskinel

Er du som type 5 klar til at træde ind på din vej mod en tilværelse, hvor du aktivt bidrager med din viden til verden omkring dig, og samtidig tager verden ind og lader dig påvirke? 

Kom i gang med din udviklingsrejse nu. Se datoer for næste Grunduddannelse og tilmeld dig her:

Gå på opdagelse i de andre typer:

1       2       3       4       6       7       8       9

Kontakt os

Kontakt os