Indholdsfortegnelse

Enneagrammets historie

Enneagram-symbolet

Selve Enneagram-symbolet er meget gammelt – ingen ved præcis hvor gammelt, men det antages at det er mere end 2500 år gammelt.

Det blev bragt til den vestlige verden og gjort tilgængeligt og kendt af G. I. Gurdjieff. Han arbejdede ikke med typer, og de 9 typer var på dette tidspunkt ikke en udtalt del af Enneagrammet. Han arbejdede derimod med forståelsen og indsigten i den menneskelige oplevelse af livet, og hvordan vi gennem bevægelse, selvrefleksion og opofrelse sikrede vedligeholdelsen af vores sande menneskelige dyder, modsat overgivelse til sindets ego-opbygning og forsvarsmekanismer.

I dag, hvor Enneagrammet gennem de seneste 60 år har gennemgået en enorm udvikling, anvendes det som et af de mest powerfulde og indsigtsgivende værktøjer til at forstå og oparbejde indsigt i os selv og hinanden. Det er et værktøj, som i dets kerne hjælper os til at opleve og kende os selv på en meget dybere og objektiv måde, end vores hverdags-selvopfattelse giver os mulighed for.

Det er væsentligt at slå fast, at Enneagrammet er en model – ”ennea” betyder 9 på græsk og ”gram” betyder model eller skitse – som beskriver 9 forskellige psykologiske perspektiver. Det er altså ikke en sandhed eller en ideologi, men derimod en systemisk model, som beskriver mennesker, deres indre motivationer og interaktion med omverdenen.

Fordi Enneagrammet er så komplekst og skaber forståelse både horisontalt (din type og din adfærd) og vertikalt (niveauerne for selvindsigt og den psykologiske forklaring på, hvorfor du gør som du gør) fortæller det også noget om typernes individuelle beslutningsprocesser, ledelsesstil, konflikthåndtering- og stressmønstre, udviklingspotentialer og helt unikke talenter.

HVAD SKER DER I NIVEAUERNE FOR SELVINDSIGT NÅR JEG ER PRESSET? LÆS MERE HER

Enneagrammets elementer

Enneagrammet er opbygget af tre grundlæggende, symbolske figurer:

Cirklen

Enneagrammet består af en cirkel, der skal symbolisere kosmos og enheden, en universel mandala. Cirklen symboliserer forening, helhed og enighed, og ideen om at alt er ét. Vi er en del af en ubrydelig symbiose, og at der ikke findes en begyndelse og en afslutning, men blot uendelighed.

Trekanten

Inden i cirklen er der en trekant, som forbinder punkterne 9, 3 og 6. Dette symboliserer loven om 3, altså at alt består af 2 yderpunkter og et balancepunkt. I fysikkens verden består atomer af protoner, elektroner og neutroner, og i naturen findes den stærke kraft, den svage kraft og elektromagnetismen. I Kristendommen findes Treenigheden, og i Buddhismen findes The Buddha, The Dharma og The Sangha.

Heksagon

Der er endnu en figur inden i cirklen – det er en heksagon, som forbinder punkterne 1, 4, 2, 8, 5, 7 og 1.Denne figur symboliserer loven om 7, som handler om processer og udviklingsforløb over tid. Loven om 7 fortæller, at intet er statisk, men at alt er foranderligt, og ultimativt handler det om enten udvikling eller afvikling. I vores moderne verden symboliserer heksagonen de ændringer, vores møde med verden automatisk udsætter vores højere selv for.

Enneagrammets vej og vigtige personligheder

De 9 typer og niveauerne for selvindsigt er siden 1950’erne og frem til i dag blevet udviklet af og gennem store og indsigts-fulde tænkere og personligheder som Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Don Richard Riso og Russ Hudson, som jeg som underviser blandt mange andre står på skuldrene af i dag.

George Ivanovich Gurdjieff, lærer og filosof

Gurdjieff bragte tilbage i 1897 Enneagram-symbolet til vesten. Han har blandt andet introduceret symbolet for en række personer, som senere har undersøgt sammenhængene mellem symbolet og psykologiske mekanismer. I 1919 etablerer han ’The Institute for Harmonious Development of Man’, hvor han blandt andet underviser i en række hellige/guddommelige danse og bevægelser med baggrund i Enneagrammet som en vej til at opnå indsigt og udvikling.

Oscar Ichazo, filosof

Ichazo er stifter af Arica Skolen (1968), der tilbyder en vej til selvindsigt gennem biologi, psykologi og fysik for at afklare den menneskelige bevidsthed med moderne viden og derigennem skabe frihed og befrielse.

Ichazo er den første, som i 1956 relaterer personkarakteristika til Enneagrammet, idet han bygger en relation mellem de syv dødssynder – det vi kalder for typernes Passion – og Enneagrammet. Dertil introducerer han os ligeledes for typernes dyder, fixeringer og ”Holy Ideas”. Han etablerer ligeledes i fortsættelse af blandt andet Gurdjieffs arbejde tankerne om krop, hjerte og hoved til Enneagrammet, hvilket er starten påforståelsen af triaderne.

Han betragtes af mange som faderen til det moderne Enneagram, og hans mest berømte elev er Claudio Naranjo.

Claudio Naranjo, antropolog og psykiater

I 1969 underviser Oscar Ichazo og Claudio Naranjo sammen i Enneagrammet til en gruppe amerikanske studerende i Chile. En af Naranjos elever, Jesuitter-præsten Robert (Bob) Ochs, bringer tankerne om Enneagrammet til blandt andet Don Richard Riso, som i 1971 begynder at undersøge Enneagrammet nærmere.

Med Oscars Ichazo som ’fader’ til det moderne Enneagram betragter mange Claudio Naranjo som det moderne Enneagrams moder, idet han videreudvikler Oscars Ichazos tanker og sætter dem i relation til moderne psykologi ved blandt andet at inddrage Sigmund Freuds og Karen Horneys forskning inden for psykologien i beskrivelsen af Enneagrammet. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Enneagrammet Advanced - Klippekort

Med vores klippekortsordning får du adgang til 3 Advanced workshops. Det er helt valgfrit, hvilke workshops du vil deltage på, og du tilmelder dig med din personlige klippekortskode, som du får tilsendt ved køb af kortet. Klippekortet gælder til både vores online workshops og ved fysisk fremmøde.

Når du har købt et klippekort, modtager du en mail som indeholder din personlige klippekort-kode. E-mailen indeholder også en udførlig vejledning i hvordan du tilmelder dig med dit klippekort.

Klippekortet er personligt og må kun bruges af dig. Det er gyldigt 1 år fra købsdato.

Enneagrammet Advanced

Vælg hvilket modul du ønsker at tilmelde dig

  • “Spiritualitet”  – Lørdag d. 18. marts 2023 kl. 9:30-15:00

  • “Spiritualitet”  – Lørdag d. 18. marts 2023 kl. 9:30-15:00

BLIV ENNEAGRAM EXPLORER

Følg med os dybere ind i Enneagrammet

I Explorers-fællesskabet dykker vi ned og udforsker indsigter, emner, visdom, aktuelle debatter og nyheder fra Enneagrammets verden. Kom med til webinars og live sessions, og få først-til-kursus privilegier og Explorer-rabatter. Helt gratis!

Læs mere om ”Enneagram Explorers”