Indholdsfortegnelse

Type 9

FREDSELSKEREN
MÆGLEREN
DRØMMEREN
YOGIEN
DEN HENGIVNE
DEN ANONYME

Basal frygt

– at miste forbindelsen og samhørigheden med andre og den verden jeg ønsker at skabe harmoni i, at blive fanget i konflikt, uro og ubalance.

Basalt ønske

– at opretholde indre stabilitet og balance, at have fred i sindet.

Indre budskab

– ”du er god eller i orden, så længe mennesker omkring dig er gode og har det godt”

Er i stand til

 • Berolige dig selv og andre og forsikre at ”det hele nok skal ordne sig”.
 • Tilbageholde store følelser.
 • Sikre, at andre er tilfredse / mægle / give plads.
 • At se alt fra flere sider / upartisk

Under pres er der udfordringer med

 • Passivitet / overspringshandlinger / dvaskhed
 • Passiv aggressivitet
 • Svært at kende / tilkendegive min mening
 • Dagdrømmeri / idylliseret indre verden
 • Tager ikke min plads
 • Bliver ”hængende” for længe

Sådan opfatter jeg mig selv

 • Harmoni-skabende
 • Rolig
 • Afventende
 • Mild
 • Blid
 • Mæglende
 • Forstående
 • Rummelig
 • Velmenende

Sådan er jeg ikke

 • Dominerende
 • Konflikt-søgende
 • Anmassende
 • Stødende
 • Diskriminerende
 • Kontrollerende

Andre kan opleve mig sådan under pres

 • Konfliktsky
 • Vægelsindet
 • Doven
 • Lad
 • Fortabt
 • Usynlig
 • Virkelighedsfjern
 • Selvudslettende
 • Menings-forladt

Er du som type 9 klar til at træde ind på din vej mod en tilværelse, hvor dit aktive bidrag er vigtigt, også for dig selv? 

Kom i gang med din udviklingsrejse nu. Se datoer for næste Grunduddannelse og tilmeld dig her:

Gå på opdagelse i de andre typer:

1       2       3       4       5       6       7       8 

Kontakt os

Kontakt os