Indholdsfortegnelse

Type 6

LOYALISTEN
VOGTEREN
SPEJDEREN
REALISTEN
PROBLEM-LØSEREN
DJÆVLENS ADVOKAT
SKEPTIKEREN

Basal frygt

– at mangle støtte, vejledning og sikkert fundament. Ikke at kunne overleve på egen hånd. At noget går galt. At være uden faste rammer.

Basalt ønske

– at finde sikkerhed, tryghed og støtte

Indre budskab

– ”du er god eller i orden, hvis du gør, hvad der forventes af dig”

Er i stand til

 • Arbejde loyalt og trofast for en ”sag”.
 • Finde skjulte fejl eller mangler – for at passe på dig selv og andre.
 • Være rollemodel for ”ansvarlighed”.
 • Loyalitet
 • At forberede sig på / imødekomme problemer

Under pres er der udfordringer med

 • Indre usikkerhed
 • Stærk indre kritikker – et helt panel, faktisk
 • Træffe endelige beslutninger
 • Tillid og mit behov for tryghed
 • En kritisk adfærd
 • Paranoia

Sådan opfatter jeg mig selv

 • Loyal
 • Fornuftig
 • Grundig
 • Trofast
 • Ihærdig
 • Realistisk
 • Forudseende
 • Spørgende

Sådan er jeg ikke

 • Overfladisk
 • Naiv
 • Egoistisk
 • Ligeglad
 • Illoyal
 • Godtroende
 • Arbejder for egen vinding

Andre kan opleve mig sådan under pres

 • Trodsig
 • Over-kritisk
 • På tværs
 • Nej-siger
 • Bekymret
 • Forvirret
 • Over-forsigtig
 • Fanatisk
 • Rasmus-Modsat

Er du som type 6 klar til at træde ind på din vej mod en tilværelse, hvor du trygt tør stole på at du selv, og ikke alle andre, bærer alle svarene? 

Kom i gang med din udviklingsrejse nu. Se datoer for næste Grunduddannelse og tilmeld dig her:

Gå på opdagelse i de andre typer:

1       2       3       4       5       7       8       9

Kontakt os

Kontakt os