Hvordan vi står i vejen for os selv og vores potentialer

Type 1

Jeg ser mig selv som et ordentligt menneske, eller i hvert fald et menneske, der stræber efter ordentlighed og styr på detaljerne. Det er vigtigt for mig at være et ordentligt menneske, at have fokus på detaljerne og udvise en høj grad af etik og moral. Jeg er principfast og sandfærdig, og jeg har et stærkt ønske om at skabe orden i verden omkring mig.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når mit indre regelsæt og min indre kritikker fylder for meget. Når jeg har sat barren for min egen adfærd for højt, og jeg ikke længere kan leve op til mine egne idealer. Så føles livet stramt og fastlåst, og jeg bliver hård ved mig selv. Når jeg er hård ved mig selv, så bliver jeg også krævende overfor mine omgivelser, måske endda med en løftet og belærende pegefinger.

TIP til type 1: Vær nænsom overfor dig selv. Vær langt mere selvkærlig og vid, at din indre kritikker taler ikke sandt. Du må gerne slippe de stramme regler og nyde livet. Skift de hæmmende overbevisninger ud med nysgerrighed, latter og leg.

Potentialer: Når type 1 er i balance, så inspireres vi af deres altruisme. Altså deres villighed til at arbejde for en større sags tjeneste. At være et godt og inspirerende menneske, som uselvisk yder deres bidrag for at gøre verden til et bedre sted. At turde sige, hvad der skal siges og selv gå vejen.

Type 2

Jeg ser mig selv som et kærligt, givende, hjælpsomt og omsorgsfuldt menneske. Jeg har en oplevelse af, at min opgave er at lære jer andre om, hvad kærlighed egentlig er. Hvordan man tager sig af hinanden, uselvisk og empatisk. Jeg deler uselvisk ud af mine ressourcer og tager mig opmærksomt af andres behov.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når jeg glemmer at tage mig af mig selv og dermed kommer til at over-forbruger mig selv. Jeg kommer til at bruge alle mine ressourcer på at tage mig af andre, og at sørge for at andre har det godt. Og det betyder at jeg efterlader mig selv.

Jeg begynder at tænke, at andre tager mig for givet. Jeg har givet så meget og har ikke fået noget tilbage. Jeg er kommet til at sælge ud for at please andre. Det er svært at sige nej fordi jeg er bange for at vores relation går i stykker. Jeg har svært ved at udtrykke mine egne behov og derfor er det svært at bede om hjælp.

TIP til type 2: Vend den empatiske kikkert mod dig selv, og gå på opdagelse i hvad det vil sige, at være et menneske med behov – ganske som du tænker om andre, skal du også tænke om dig selv. Og det er ikke egoistisk. Vi andre ønsker at du passer på dig selv. Og så inspireres vi andre til din evne til at lave selvomsorg og tage dig kærligt af dig selv.

Potentialer: Når type 2 er i balance, så vokser der styrke og selvrespekt ud af deres enorme empati. Deres evne til at udvise ubetinget kærlighed til både mig selv og andre, og dermed stå som menneske med fuld integritet og handlekraft.

Type 3

Jeg ser mig selv som et effektivt menneske, som får udrettet noget. Jeg har et dybt ønske om at skabe noget værdifuldt, at manifestere, at kunne handle og få drømme til at gå i opfyldelse. Jeg har et indre drive, som giver mig evnen til at få ting til at ske, evnen til at være målrettet og bygge det liv, som jeg forestiller mig vil gøre mig glad og give mening. Det er vigtigt for mig at være driftig og jeg søger hele tiden at optimere processerne og mine arbejdsgange, både privat og professionelt.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når jeg bliver alt for hårdtarbejdende og tempoet bliver alt for højt. Jeg arbejder og arbejder, for at skabe en succes, og for at fremstå som en succes. Jeg kan i dette høje tempo komme til at sætte min succes forud for mine følelser og for andres følelser. Jeg kan komme til at sige, at det ikke er personligt, det er forretning. Og jeg kan få lyst til at sætte de mennesker af toget, som jeg føler forsinker min proces og dermed min succes. Jeg kommer til at distancere mig fra hjertet og dermed fra hvad der egentlig er vigtigt for mig. De ydre forventninger og mine forestillinger om andres forventninger til mig bliver styrende, i stedet for at gøre dét, der gør mig glad. Det kan betyde at jeg kan få masser af succes uden at bliver rigtig glad, uden at opleve mening.

TIP til type 3: Træne single-tasking, at lave og fokusere på én ting ad gangen. Det bliver du hverken mindre dygtig, mindre driftig eller mindre succesfuld af. Genskab kontakten til dit hjerte og dine sande værdier og sænk tempoet en smule så andre kan følge med og skab din succes sammen med andre.

Potentialer: Når du genskaber kontakten til hjertet, så vil du fremstå både succesfuld og autentisk. Du vil komme i kontakt med det storslåede menneske du er, som vil inspirere andre til at kigge mod dig og din livsvej som den rollemodel du er.

Type 4

Jeg ser mig selv som unik, særlig, skæv, måske endda mærkelig og udenfor. Jeg ønsker at fremstå på en individualistisk og udtryksfuld måde. Jeg har et enormt indre følelsesliv som giver mig et helt unikt blik på verden. Jeg er følsom og sensitiv, og ofte er jeg mere komfortabel, når jeg holder mig lidt tilbage eller gemmer mig lidt væk fra verden. Og så er det vigtigt for mig, at finde en måde hvorpå jeg kan få lov at udtrykke mit indre liv og mine mangfoldige følelser både farverigt, dramatisk og kunstnerisk.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, jeg adskiller mig selv for meget fra andre mennesker. Når min følelse af at være anderledes overskygger min fornemmelse af at høre til. Når jeg på én og samme tid ønsker at fastholde min særlighed og samtidig længes efter at være som jer andre, at høre til. Eller når jeg kommer til at identificere mig med mine følelser – at jeg glemmer at jeg har følelser, og at jeg ikke ér mine følelser. For når følelserne overvælder mig, så mister jeg min evne til at handle og tage styring i mit liv, så fastholder mine til tider mørke og svære følelser mig i en isoleret og indelukket verden.

TIP til type 4: Find din indre styrke! Find det sted indeni dig selv, hvor du kan stå fast, selvom følelserne suser omkring dig. Opdag at du er præcis som du skal være. Det er intet galt med dig og der mangler ikke noget. Selvaccept er vejen mod balance og mening i dig liv, ét skridt ad gangen.

Potentialer: Når type 4 finder balancen, og kan stå modigt og autentisk med dit dybe indre liv og farverige verden. Når du gennem kunst, håndværk eller følsomhed deler dit indre med os andre så inspireres vi til at opdage menneskets mangfoldigheder, og vi røres af din følsomhed.

Type 5

Jeg ser mig selv som et vidende og tænkende menneske. Jeg bruger tid – gerne alenetid – på at filosofere over de store spørgsmål i livet, på at kunne se og forstå kompleksiteter, at kunne navigere ud fra en dyb, tung kognitiv viden om de emner, jeg finder interessante og relevante. Jeg er født med en dyb nysgerrighed, en ægte nysgerrighed som rummer fordomsfrihed og total åbenhed omkring hvad resultatet vil blive. Det betyder, at type 5 ofte laver gennembrud til opdagelser og indsigter, som vi andre ikke tidligere har kunnet forstå. Det opleves som ekstremt vigtigt at kunne få eller finde svar på helt store spørgsmål, men i min søgen kan der vise sig en snigende fornemmelse af, at vi mennesker har købt ind på en illusion omkring livet. At virkeligheden ikke er som vi ser den. Det kan gøre mig både dis-illusioneret og ængstelig for, hvordan jeg bevæger mig gennem livet, og om det overhovedet er lidelsen værd.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når jeg distancerer mig fra den virkelige verden og dermed fra forbindelse med andre mennesker. Jeg kan komme til at leve i en tænkt version af livet, fremfor at gå ud i livet og lade mig påvirke. Jeg kommer til at over-teoretisere livet, at gøre simple ting komplekse. Når jeg isolerer min følelser, så kan jeg komme til at fremstå kold og arrogant i forholdet til andre mennesker, fordi det føles nemmere at forholde mig til teori end til mennesker. Min dybe indre verden kan være både mørk og morbid, og det kan øge min ængstelighed og fornemmelse af uvished i forhold til, hvordan jeg skal navigere i livet.

TIP til type 5: Træd mere ud i verden, del din viden med andre, så den kan få liv og blive båret videre ud i verden. Lyt til din sensitivitet og lad dig påvirke af livet omkring dig. Når du deler ud af din enorme viden, så bliver den til levende visdom som vil være med til at udvikle verden.

Potentialer: Tør dele deres indre verden med os. Forståelse raf liet som vi andre ikke har adgang til. Tilegne sig vide, lære, studere, enorm vidensbank.

Type 6

Jeg ser mig selv som et nysgerrigt, loyalt, engageret menneske. Jeg går gennem livet med en god portion sund fornuft og jeg kan altid argumentere for at tingene kan ses fra flere vinkler. Fællesskabet er vigtigt for mig, det er vigtigt for mig at kende fællesskabets rammer og tryghed, og hvis jeg bliver skeptisk og kritisk, så er det kun for at sikre, at vi ikke møder flere udfordringer end højst nødvendigt, og at vi er forberedt, så godt vi kan være.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når jeg for lang tid stiller spørgsmål til de samme ting i forsøget på at træffe en beslutning. Så bliver min nysgerrighed tvivl, som så bliver til bekymring eller endda ængstelighed. Tankerne kører i ring og det bliver nærmest umuligt for mig at tænke klart, og jeg kan blive kritisk, skeptisk, frustreret og aggressiv. Og når jeg ikke formår at træffe en beslutning om mit næste skridt, så kan jeg komme til at blive alt for længe i situationer, som ikke er gode for mig, hvad enten det er job, bolig, økonomi eller relationer. Jeg kommer til at tro på overbevisningen om, at jeg ved hvad jeg har, men jeg ved ikke hvad jeg får.

TIP til type 6: At have langt mere tillid til dig selv og dit mod. At træne at lade tankerne falde til ro, således at du kan genfinde kontakten til din indre GPS. Din intuition og din iboende intelligens, som kan guide dig i den rigtige retning. Og ikke mindst tilliden til, at hvis udfordringerne skulle blive til virkelighed, så ved du hvad du skal gøre.

Potentialer: Vi inspireres af 6’erne, når de modigt læner sig tilbage i livet og har tillid til at de kan klare hvadend de møder. Lune, selvironi, mod og handlekraft er bare nogle af de kvaliteter, som type 6 mestrer i balance.

Type 7

Jeg ser mig selv som et nysgerrigt, jovialt, optimistisk og spontant menneske. Nydelse og oplevelser er utrolig vigtigt for mig, og jeg går efter at have det godt og sjovt i livet. Innovation, iderigdom og det at leve livet mens vi har det. Livet skal gerne stimulere mig, og jeg tager til gengæld ja-hatten på og tror på strategien er at prøve nye ting af, når tingene ikke sker hurtigt nok. Humor er vigtigt for mig, at kunne løfte stemningen og give andre lyst til leg og nydelse.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når jeg bliver utålmodig på livet. Når jeg bliver for grådig på at få nye oplevelser, at blive stimuleret af omgivelserne og mine relationer, således at jeg føler mig fyldt op og mæt. Jeg begynder at hoppe hurtigere fra oplevelse til oplevelse, alt sammen fordi jeg er bange for at blive skuffet over livet. Jeg bliver utålmodig og min humor bliver til sarkasme, fordi jeg ikke orker at håndtere hvadend det er, der holder mig tilbage. Det jeg ikke opdager, det er, at jeg i al min hast slet ikke når at få substansen af oplevelserne og af livet med. Derfor føler jeg mig uforløst.

TIP til type 7: Sæt tempoet ned, hvis du føler dig utilfredsstillet. Træk vejret og lad livets nydelser og svar finde dig.

Potentialer: Vi inspireres af 7’ernes evne til at tænke frit og lade iderigdommen få plads. Deres insisterende evne til at nyde livet, som handler om ”det bedste til mig og mine venner” og at kunne gå let og legende til livet, uanset hvad det bringer. Ovenikøbet med taknemmelighed

Type 8

Jeg ser mig selv som stærk, styrkefuld og handlekraftig. Dermed også naturligt den, der beskytter andre, og tager de mennesker jeg respekterer og som også tror på ærlighed og Fair-play, under mine vinger. Det er mig der bestemmer i mit liv, og det gør jeg på en tydelig og markant måde. Jeg tør sige min mening, og jeg udstråler en slags toughness, selv når jeg er stille. Det betyder, at jeg ser ud som om jeg kan holde til det meste, selvom jeg inderst inde godt ved at jeg er både sensitiv og følsom. Jeg er en helt naturlig leder med en stor energi og tilstedeværelse, måske endda karismatisk.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, hvis jeg oplever at nogen træffer beslutninger på mine vegne eller at jeg mister min selvbestemmelse. Når jeg ikke kan få lov at følge min indre fornemmelse af, hvad jeg tror og mener er sandt, så kan jeg komme til at blive for kontant og frembrusende, at jeg intimiderer eller endda skræmmer andre. Min indre energi tager magten fra mig, og det er svært for mig helt at gennemskue eller forstå, hvilken impact jeg har på andre og hvordan det kan påvirke mine omgivelser og relationer negativt.

TIP til type 8: Find styrken i at være mere sårbar. Gennem mere kontakt til dit hjerte vil du også opleve mere empati og dermed tættere kontakt med andre og andres grænser. Og læn dig tilbage i tilliden til, at andre vil dig det godt og ønsker at passe på dig. På den måde opdager du også at du ikke står alene i livet, som du kan komme til at frygte.

Potentialer: Vi inspireres af 8’ernes evne til handling og modet til at stå ved deres sandhed. Dette mod kan være med til at nedbryde tabuer og støtte mennesker, som måske ikke selv kan finde deres indre styrke.

Type 9

Jeg ser mig selv som et roligt, mildt og rummeligt menneske, som har et dybt ønske om at vi mennesker kan leve sammen i fred og fordragelighed. Jeg har en overbevisning om at der er plads til os alle og til de fleste synspunkter, og jeg evner at se langt de fleste ting fra den positive vinkel eller i hvert fald med den positive intention. Jeg har lyst til at være en slags buffer for dårlig stemning, for uro eller endda for konflikt. Også selvom det betyder at jeg ikke tilkendegiver min egen holdning. Nogle gange er jeg i tvivl om hvad min holdning er, og andre gange holder jeg den bevidst tilbage, i forsøget på at bevare harmonien.

Jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, når jeg giver for meget køb på mig selv i ønsket på at bibeholde den gode balance og stemning, hvadente det er på jobbet, i familien eller i parforholdet. Og hvis stemningen bliver for presset, så er min strategi at distancere mig mentalt og følelsesmæssigt. Jeg trækker mig ind i mig selv i forsøget på at finde ro og komfort indtil krisen er drevet over. Det kan betyde at jeg kommer til at leve efter devisen ”du får ret, og jeg får fred”, og dermed har jeg overset mig selv og min mening.

TIP til type 9: At finde styrken til at blive stående i livet og i situationen, selvom den er svær. At forblive engageret i stedet for at trække dig tilbage. Diskussioner, kriser eller konflikter kan bruges til at slippe det der ikke virker, således at alle på den lange bane kan leve langt mere smidigt sammen.

Potentialer: Vi inspireres af 9’ernes holistiske og rolige tilgang til livet. Evnen til at samle os andre i fælles accept og samhørighed, selvom vi ikke nødvendigvis er enige om alt.

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Hvordan ønsker du at tilmelde dig?

Enkelt workshop

Du ønsker blot at deltage på denne ene workshop eller du skal tilmeldes med klippekort.

3-turs klippekort

Her får du en klippekortsordning, hvor du sparer 15% af prisen i forhold til hvis du køber enkeltvise workshops. Med et klippekort får du fleksibiliteten til kun at deltage i de workshops, du synes er allermest spændende og så til en rigtig god pris. Klippekortet er gyldigt 1 år fra købsdato. 

Enneagrammet Advanced - Klippekort

Med vores klippekortsordning får du adgang til 3 Advanced workshops. Det er helt valgfrit, hvilke workshops du vil deltage på, og du tilmelder dig med din personlige klippekortskode, som du får tilsendt ved køb af kortet. Klippekortet gælder til både vores online workshops og ved fysisk fremmøde.

Når du har købt et klippekort, modtager du en mail som indeholder din personlige klippekort-kode. E-mailen indeholder også en udførlig vejledning i hvordan du tilmelder dig med dit klippekort.

Klippekortet er personligt og må kun bruges af dig. Det er gyldigt 1 år fra købsdato.

Enneagrammet Advanced

Vælg hvilket modul du ønsker at tilmelde dig

  • “Spiritualitet”  – Lørdag d. 18. marts 2023 kl. 9:30-15:00

  • “Spiritualitet”  – Lørdag d. 18. marts 2023 kl. 9:30-15:00

BLIV ENNEAGRAM EXPLORER

Følg med os dybere ind i Enneagrammet

I Explorers-fællesskabet dykker vi ned og udforsker indsigter, emner, visdom, aktuelle debatter og nyheder fra Enneagrammets verden. Kom med til webinars og live sessions, og få først-til-kursus privilegier og Explorer-rabatter. Helt gratis!

Læs mere om ”Enneagram Explorers”