Indholdsfortegnelse

Det smidige team

Denne workshop tager udgangspunkt i vores Enneagram-Team-Rapport ”IEQ9”. Det betyder at omdrejningspunktet er Enneagrammet og de 9 typer, og hvordan i som team kan anvende Enneagrammet til at optimere jeres samarbejde, kommunikation og fælles målsætninger.

At kigge på teamet gennem Enneagrammet giver mulighed for at forstå de menneskelige dynamikker og individuelle behov, således at vi ikke alene kan skabe indsigt i os selv og egne mønstre, men vi kan også skabe forståelse af, hvorfor kollegerne gør som de gør.

Team-rapporten

Testen er en on-line test som udbydes på både dansk og engelsk. Alle team-medlemmer vil inden workshoppen modtage et personligt testlink til rapporten. Det tager ca. 30-45 minutter at gennemføre rapporten, som måler adfærds- og motivationsmønstrene for de ni personlighedstyper i Enneagrammet

Team-rapporten skaber fokus på bevidstgørelse af emner som blandt andet:

  • Teamets sammensætning
  • Teamets foretrukne arbejdsgange og grundlæggende forventninger
  • Beslutningstagning og kommunikation
  • Potentialer og udviklingsområder for både teamet og den enkelte medarbejder
  • Emotionelle og psykologiske faktorer der dels fremmer og blokerer udvikling og udnyttelse af potentialer
  • Generel balance og individuelle menneskelige behov
  • Modstandsdygtighed, stress og symptomer på ubalance
  • Karriereudvikling

Gevinster

Udover indsigt i ovenstående områder af både teamet og den enkelte medarbejder, vil workshoppen give et præcist indblik i teamets nuværende trivsel og potentielle interne udfordringer. Vi vil arbejde med at skabe gensidig indsigt mellem medarbejdere og i forhold til teamets ledelse, og vi vil bruge denne indsigt til at skabe smidigere kommunikation, gensidig forståelse og respekt, fælles ordforråd og fremadrettede værdier.

Varighed

Denne workshop kan afholdes som 2-dages workshop eller halvdags-foredrag, og der kan tilføjes coaching sessioner til både teammedlemmer og leder.

Kontakt os

Kontakt os